Política de Privacitat

Les presents disposicions regulen l'accés i l'ús del servei de la pàgina web que IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., posa a la disposició dels usuaris, sent el domini www.impremtasalvado.com (D'ara endavant Web).
En compliment amb el deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:
Titular del domini: IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., amb domicili en C/Murillo, 13 d'Amposta (43870 TARRAGONA), amb CIF nº B43432921.
La utilització de la Web atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que desitgi accedir a les informacions contingudes a la Web, ja que el mateix pogués haver sofert modificacions.
www.impremtasalvado.com, proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant “els continguts”) en Internet pertanyents a IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., ofereix a través del seu portal.

La teva privadesa i seguretat són importants per a nosaltres. A continuació t'expliquem què dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T'animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autorregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.
IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Identitat del Responsable: IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L.
NIF/CIF: B43432921
Adreça: C/ Murillo, 13 d'Amposta (43870 TARRAGONA)
Correu electrònic: info@impremtasalvado.com
A l'efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i clients”.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple, per sol·licitar pressupost pel nostre serveis està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., només com es descriu en l'avís legal i la present política de privadesa.
En IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., existeixen diferents sistemes de captura d'informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):
Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom i Email, per respondre als requeriments dels usuaris de IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web.

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment exprés.
Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment exprés amb aquesta política de privadesa.

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que es mantingui la relació comercial i/o contractual, no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, o sigui imposada com a conseqüència d'una obligació legal o d'un altre tipus.
En cas que l'usuari revoqui el seu consentiment al tractament de les seves dades o exerciti els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejats a la disposició de l'Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre a les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., estem tractant dades personals o no.

Les persones interessades tenen dret a:
• Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
• Sol·licitar la seva rectificació o supressió
• Sol·licitar la limitació del seu tractament
• Oposar-se al tractament
• Sol·licitar la portabilitat de les dades

L'Usuari i/o Client podrà exercitar qualsevol dels drets informats en el paràgraf anterior, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic indicant el dret que exercita dirigit a IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., adreça info@impremtasalvado.com, o bé mitjançant l'enviament d'una carta signada dirigida a IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., c/ Murillo, Nº 13 d'Amposta (43870 TARRAGONA), adjuntant en tots dos casos una còpia del DNI, NIE o passaport i la documentació que, si escau, fonamenti la petició.
S'informa a l'Usuari i/o Client que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, Autoritat de Control de l'Estat espanyol.

IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., per si, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb la finalitat de facilitar la informació que els interessats sol·liciten, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat intel·lectual i industrial titularitat de IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar l'Usuari, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.
En cap cas IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests vínculos o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.
IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients. IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons l'establert en la nostra política de Privadesa, que han d'haver acceptat en el formulari d'inscripció.

Les compravendes realitzades a IMPREMTA DISSENY GRÀFIC SALVADÓ, S.L., se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals d'Amposta.